Language of document : ECLI:EU:F:2014:117

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2014 m. gegužės 22 d.

Byla F‑90/13

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalis – Trukdymas geram teisingumo vykdymui – Šaliai atstovaujančio asmens pašalinimas iš bylos nagrinėjimo“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys.

Sprendimas:      Remiantis Procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalimi, pašalinti A iš bylos nagrinėjimo. Šios nutarties kopija adresuojama kompetentingoms Ispanijos ir Italijos institucijoms, kurioms A atskaitingas.

Santrauka

Teismo procesas – Atstovavimas šalims – Šaliai atstovaujančio asmens pašalinimas iš bylos nagrinėjimo

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalis)

Sąjungos teismuose šaliai atstovaujančio advokato elgesys, kai pareiškiamas ieškinys, pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, beveik identiškomis toms, dėl kurių pareikšti ankstesni ieškiniai, atmesti kaip akivaizdžiai nepagrįsti arba akivaizdžiai nepriimtini, arba paremtas tais pačiais pagrindais, rodančiais minėtos šalies polinkį sistemiškai ir nieko nepaisant kreiptis į teismą, gali būti laikomas nesuderinamu su gero teisingumo vykdymo reikalavimais.

Taip yra tuo atveju, kai tokiu elgesiu šis advokatas neapgalvotai prisideda prie pernelyg didelio suinteresuotosios šalies polinkio bylinėtis, kuris, atsižvelgiant į itin didelį jos pareikštų ieškinių Sąjungos teismuose skaičių, kurio nagrinėjamu atveju negalėjo nepastebėti įprastai rūpestingas advokatas, pasirodė esant ypač žalingas geram teisingumo vykdymui.

Šiomis aplinkybėmis reikia taikyti Tarnautojų teismo procedūros reglamento 32 straipsnio 1 dalį ir pašalinti teisinį atstovą iš bylos nagrinėjimo. Dėl šio pašalinimo suinteresuotoji šalis turi pakeisti savo teisinį atstovą, tačiau neturi jokios įtakos Tarnautojų teismo vertinimui dėl ieškinio, kuris išlieka jam pateiktas tol, kol minėta šalis jo neatsisako, esmės.

(žr. 12, 18, 21, 26 ir 27 punktus)