Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-4 ta’ Mejju 2016 – Corman vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-92/13)1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 336, 16.11.2013, p. 32.