Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. mája 2016 – Jimenez Krause/Komisia

(vec F-93/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 336, 16.11.2013, s. 32.