Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 maj 2016 – Jimenez Krause mot kommisisonen

(Mål F-93/13)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 336, 16/11/2013, s 32.