Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2016. július 20-i végzése – Piessevaux kontra Tanács

(F-94/13. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése – Az Uniónál történő szolgálatba lépés előtt, nemzeti nyugdíjrendszer címén megszerzett nyugdíjjogosultság – Az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitel – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat – Elfogadhatatlansági kifogás – A sérelmet okozó aktus fogalma – Az eljárási szabályzat 83. cikke)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vincent Piessevaux (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal, ügyvédek, ezt követően D. de Abreu Caldas és J.-N. Louis, ügyvédek, később J.-N. Louis, ügyvéd, végül L. Ponteville, ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és J. Herrmann, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A szolgálatba lépés előtt szerzett nyugdíjjogosultságok jóváírásának a tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. mellékletének 11. és 12. cikkére vonatkozó új általános végrehajtási rendelkezések alapján történő kiszámításáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant, elutasítja.

Vincent Piessevaux maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 336, 2013.11.16, 32.o.