Language of document :

Beroep ingesteld op 11 februari 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-14/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. Sagias, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/117/11 om verzoeker niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen van dat vergelijkend onderzoek, omdat hij niet over de vereiste beroepservaring beschikt

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/117/11 om verzoeker niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen van dat vergelijkend onderzoek, welk besluit hem is meegedeeld bij schrijven van 18 april 2012 en vervolgens is bevestigd bij brief van 24 mei 2012;

nietigverklaring van het besluit van 9 november 2012 tot afwijzing van de klacht die tegen bovengenoemd besluit van de jury is ingediend;

verwijzing van de Commissie in de kosten.