Language of document :

Talan väckt den 5 februari 2013 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-12/13)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet från Europaparlamentets generalsekreterare varigenom sökandens klagomål om mobbning underkändes

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som Europaparlamentets generalsekreterare antog den 8 maj 2012 varigenom sökandens klagomål till rådgivande kommittén i frågor om mobbning och förebyggande av mobbning på arbetsplatsen underkändes och det fastställdes att hennes enhetschef inte utsatte henne för mobbning,

ogiltigförklara det beslut som Europaparlamentets ordförande antog den 29 oktober 2012 varigenom det klagomål som sökanden gett in den 6 augusti 2012 med stöd artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna underkändes, och

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.