Language of document :

Tožba, vložena 29. januarja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-9/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o pobotu med zneskom stroškov, ki ji jih je Splošno sodišče naložilo v zadevi T-176/04, in zneskom, ki ga mora tožeča stranka plačati v skladu s sklepom v zadevi T-241/03.

Predlogi tožeče stranke

dopis z dne 6. marca 2012 naj se razglasi za ničen;

za nično naj se razglasi odločba o izterjavi s pobotom med terjatvijo v višini 1600 EUR, ki jo ima tožeča stranka do Komisije, in zneskom 4875 EUR, ki naj bi ga tožeča stranka dolgovala Komisiji, kar pa ni res;

po potrebi naj se razglasi za nično odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 23. junija 2012, ki jo je tožeča stranka poslala Komisiji in ki jo je ta prejela najpozneje 23. junija 2012;

za ničen naj se razglasi dopis z dne 27. avgusta 2012, ki ga je tožeča stranka prejela 9. oktobra 2012;

Komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov, ki so tožeči stranki nastali v tem postopku.