Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. mája 2014 – Delcroix/ESVČ

(vec F-11/13)1

(Verejná služba – Úradník – ESVČ – Vedúci delegácie v tretej krajine – Preloženie do sídla ESVČ – Predčasné ukončenie funkcie vedúceho delegácie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nicola Delcroix (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, neskôr D. Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: pôvodne R. Metsola a S. Marquardt, splnomocnení zástupcovia, neskôr S. Marquardt, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o preložení žalobcu na pracovné miesto v sídle ESVČ a o ukončení jeho pridelenia v delegácii EÚ v DžibutskuVýrokRozhodnutie doručené listom z 8. marca 2012, ktorým sa pán Delcroix prekladá do sídla Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a ktorým sa tak predčasne ukončuje jeho pridelenie na miesto vedúceho delegácie Európskej únie v Džibutskej republike, sa zrušuje.Európska služba pre vonkajšiu činnosť znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil pán Delcroix.