Language of document : ECLI:EU:F:2013:207

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN KOLMANNEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

6 päivänä joulukuuta 2013

Asia F‑14/13

Nikolaos Aridas

vastaan

Euroopan komissio

Riidan asianosaisten sovinto – Työjärjestyksen 69 artiklan 1 kohta – Asianosaisten virkamiestuomioistuimessa tekemä sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Nikolaos Aridas vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan EPSOn tekemän päätöksen olla hyväksymättä häntä kilpailun EPSO/AST/117/11 kokeisiin.

Ratkaisu:      Asia F‑14/13 poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä Nikolaos Aridasin ja Euroopan komission tekemän sovintoratkaisun seurauksena. Nikolaos Aridas ja Euroopan komissio vastaavat oikeudenkäyntikuluista sopimuksensa mukaisella tavalla.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)

(ks. 5 ja 6 kohta)