Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. listopadu 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-9/13)1

„Veřejná služba – Lhůta k podání žaloby – Opožděnost – Zjevně nepřípustná žaloba“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o započtení částky ve výši náhrady nákladů, která jí byla uložena Tribunálem ve věci T-176/04, na částku, kterou musí uhradit žalobce v návaznosti na usnesení ve věci T-241/03Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.