Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 9 november 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-9/13)1

(Personalmål – Tidsfrist för väckande av talan – Försening – Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att göra en kvittning mellan beloppet avseende de rättegångskostnader som den har förklarats vara ersättningsskyldig för av tribunalen i mål T-176/04 och det högre belopp som sökanden är skyldig att betala till följd av beslutet i mål T-241/03.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 215, 27.7.2013, s. 20.