Language of document :

2006 m. liepos 21 d. pareikštas ieškinys byloje Duyster prieš Komisiją

(Byla F-82/06)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: Tineke Duyster (Oetrange, Liuksemburgas), atstovaujama advokato W. H. A. M. van den Muijsenbergh

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

pripažinti ieškinį priimtinu arba, nepatenkinus šio reikalavimo, iš dalies priimtinu;

panaikinti 2006 m. gegužės 11 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo dalį, susijusią su skundu R/91/06 arba, nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti jį iš dalies;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas;

be pirmiau minėtų reikalavimų, ieškovė pakartoja tuos pačius reikalavimus, kurie jau buvo pateikti byloje F-18/061.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bylose F-51/052 ir F-18/06 ieškovė jau ginčijo tai, kad Komisija iš pradžių jai suteikė vaiko priežiūros atostogas laikotarpiui nuo 2004 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. balandžio 30 d., o vėliau 2005 m. lapkričio 17 d. laiške nustatė, kad vaiko priežiūros atostogos prasideda nuo 2004 m. lapkričio 8 dienos.

Abejodama šio laiško teisiniu kvalifikavimu, ieškovė jį ginčijo, 2006 m. vasario 13 d. tuo pačiu metu pateikdama skundą ir pareikšdama ieškinį (F-18/06). Komisija, pirma, pareiškė prieštaravimą dėl šio ieškinio priimtinumo ir, antra, 2006 m. gegužės 11 d. Sprendimu pripažino skundą nepriimtinu.

Šioje byloje ieškovė tvirtina, kad dėl ankstesnių veiksmų, neliko jokios teisių gynimo priemonės dėl 2005 m. lapkričio 17 d. laiške pateikto sprendimo ir negali būti atlyginta žala dėl jame esančių Paskyrimų tarnybos pareiškimų. Tai pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatus bei bendrus valstybių narių ir Bendrijų teisinius principus.

Grįsdama savo ieškinį dėl sprendimo dėl nepriimtinumo, ieškovė būtent nurodo: 1) sprendimo pagrindimą neteisingais faktais; 2) Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio turinio ir prasmės pažeidimą; 3) prieštaravimų buvimą; 4) sprendimo neaiškumą bei tai, kad jis priimtas aplaidžiai; 5) Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 ir 25 straipsnių turinio ir prasmės pažeidimą; 6) teismo praktikos priimtinumo srityje pažeidimą; 7) netikrumo situaciją, atsiradusią dėl Komisijos 2005 m. lapkričio 17 d. laiško teisinio kvalifikavimo; 8) proporcingumo, teisėtų lūkesčių, vienodo požiūrio ir teisinio saugumo principų pažeidimą; interesų suderinimo pažeidimą, darbdavio pareigos teikti informaciją nesilaikymą, teisės į veiksmingą teisinę gynybą pažeidimą, teisėtumo principo pažeidimą bei gero administravimo principo pažeidimą; 9) įrodymų, patvirtinančių Paskyrimų tarnybos teiginį, kad ieškovės pateikto reikalavimo turinys jau įtrauktas į bylą F-51/05, nebuvimą.

Dėl bylos esmės, ieškovė pateikia labai panašius pagrindus į tuos, kuriuos ji nurodė byloje F-18/06.

____________

1 - OL C 154 2006 1 7.

2 - OL C 217 2005 9 3 (byla iš pradžių įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme Nr. T-116/05, o vėliau 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui).