Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. september 2008 - Duyster mod Kommissionen

(Sag F-81/06) 1

Processprog: nederlandsk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 261 af 28.10.2006, s. 34.