Language of document :

2008 m. rugsėjo 4 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Duyster prieš Komisiją

(Byla F-81/06)1

Proceso kalba: olandų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nurodė išbraukti bylą iš registro po to, kai ji buvo išspręsta draugiškai.

____________

1 - OL C 261, 2006 10 28, p. 34.