Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gruodžio 14 d.

Byla F‑82/06

Tineke Duyster

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vaiko priežiūros atostogos – Data, nuo kurios suteikiamos vaiko priežiūros atostogos – Lis pendens – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo T. Duyster prašo panaikinti 2006 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimą atmesti jos skundą dėl 2005 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimo, kuriuo nuo 2004 m. lapkričio 8 d. dienos jai suteikiamos vaiko priežiūros atostogos. Be to, ieškovė iš naujo pateikia tuos pačius reikalavimus kaip ir byloje Duyster prieš Komisiją (F‑18/06), t. y. pirma, panaikinti 2005 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimą, kuriuo nuo 2004 m. lapkričio 8 d. dienos jai suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, ir, antra, atlyginti minėtu sprendimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Procesinių dokumentų priimtinumas – Vertinimas dokumento pateikimo momentu

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 114 straipsnis)

2.      Procesas – Išimtis dėl „lis pendens“

1.      Kaip ieškinio priimtinumas vertinamas jo pareiškimo momentu, taip ir kitų procesinių dokumentų, kaip antai dokumento, kuriame pateikiamas prieštaravimas dėl priimtinumo, priimtinumas vertinamas jų pateikimo momentu. Toks aiškinimas užtikrina teisinio saugumo principo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo laikymąsi.

(žr. 40 punktą)

Nuoroda:

1984 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo sprendimo Bensider ir kt. prieš Komisiją, 50/84, Rink. p. 3991, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2001 m. spalio 8 d. Sprendimo Stauner ir kt. prieš Parlamentą ir Komisiją, T‑236/00 R II, Rink. p. II‑2943, 49 punktas; 2003 m. liepos 9 d. Sprendimo Commerzbank prieš Komisiją, T‑219/01, Rink. p. II‑2843, 61 punktas.

2.      Ieškinį, kuris kaip ir ankstesnis ieškinys yra pareikštas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, reikia atmesti kaip nepriimtiną.

(žr. 47 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1985 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo Hoogovens Groep prieš Komisiją, 172/83 ir 226/83, Rink. p. 2831, 9 punktas; 1988 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo Prancūzija prieš Parlamentą, 358/85 ir 51/86, Rink. p. 4821, 12 punktas.

2007 m. birželio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Landtag Schleswig‑Holstein prieš Komisiją, T‑68/07, neskelbto Rinkinyje, 16 punktas.