Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

19 decembrie 2007

Cauza F‑84/06

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Asigurări sociale – Asigurări de sănătate – Suportarea cheltuielilor medicale – Respingere explicită a cererii”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio, fost funcționar al Comisiei, solicită printre altele anularea deciziei implicite a autorității împuternicite să facă numiri de respingere a cererilor sale din 20 iunie și din 18 iulie 2005 prin care se urmărea rambursarea în proporție de 100 % a unor cheltuieli medicale, în temeiul articolului 72 alineatul (1) din statut. În plus, reclamantul solicită obligarea Comisiei la plata către acesta a diferenței dintre suma totală a cheltuielilor medicale în cauză și suma care i‑a fost deja rambursată cu acest titlu, mai exact suma de 89,56 euro. În fine, reclamantul solicită ca această sumă să fie majorată cu dobânzi de întârziere de 10 %, cu capitalizare anuală începând cu 21 iunie 2005

Decizia: Tribunalul Funcției Publice își declină competența în cauza F‑84/06, Marcuccio/Comisia, pentru ca Tribunalul de Primă Instanță să se poată pronunța. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

Procedură – Repartizarea competențelor între diferitele instanțe comunitare

[Statutul Curții de Justiție, anexa I art. 8 alin. (3); Statutul funcționarilor, art. 72]

Sesizat cu o acțiune îndreptată împotriva refuzului de acordare în favoarea unui funcționar a rambursării în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale la care persoana interesată susține că are dreptul datorită bolii mintale de care pretinde că suferă, Tribunalul Funcției Publice este obligat, în temeiul articolului 8 alineatul (3) al doilea paragraf din anexa I la Statutul Curții de Justiție, să își decline competența în favoarea Tribunalului de Primă Instanță, din moment ce în fața acestuia sunt pendinte alte acțiuni care opun aceleași părți, care se întemeiază pe aceeași cauză juridică și care urmăresc de asemenea dreptul la rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale. Aceste diferite acțiuni corespund unui litigiu unic și se vădește a fi conform cu buna administrare a justiției, pe care prevederile articolului 8 alineatul (3) din anexa I la Statutul Curții urmăresc să o garanteze, ca reglementarea întregului litigiu să fie încredințată unei singure instanțe.

(a se vedea punctele 8-16)