Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Schell/Komisija

(lieta F-83/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Prioritātes punkti - Civildienesta noteikumu 45. panta VĪN

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Arno Schell, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un M. Velardo)

Priekšmets

Civildienests - To ierēdņu sarakstu, kas paaugstināti amatā, īstenojot paaugstināšanu amatā 2004. un 2005. gadā, atcelšana, jo šie saraksti nesatur prasītāja vārdu, un, pakārtoti, prioritātes punktu piešķiršanas minētajās paaugstināšanās amatā, ciktāl tas attiecas uz prasītāju, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 18. lpp.