Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2008 - Schell mot kommissionen

(Mål F-83/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Prioritetspoäng - De allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Arno Schell (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och M. Velardo)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av i första hand förteckningarna över tjänstemän som befordrats vid befordringsförfarandena 2004 och 2005, i den del sökanden inte finns upptagen i dessa förteckningar eller, i andra hand, av beslutet om tilldelning av sökandens befordringspoäng vid ovannämnda förfaranden

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 237, 30.9.2006, s. 18.