Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

8. května 2007

Věc F-84/06 AJ

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Právní pomoc“

Předmět: Žádost L. Marcuccia o poskytnutí právní pomoci na základě článku 94 jednacího řádu Soudu prvního stupně, který se na základě čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, s. 7) použije obdobně na Soud pro veřejnou službu až do vstupu jeho jednacího řádu v platnost, která byla předložena před podáním žaloby k Soudu prvního stupně.

Rozhodnutí: Žádost o právní pomoc se zamítá.

Shrnutí

Řízení – Žádost o bezplatnou právní pomoc – Podmínky poskytnutí

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 94 odst. 2 a čl. 96 odst. 1; rozhodnutí Rady 2004/752, čl.3 odst.4)