Language of document :

Laboratorios Ern, SA 25. mail 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 16. märtsi 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-315/21: Laboratorios Ern versus EUIPO – Nordesta (APIAL)

(kohtuasi C-342/22 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Laboratorios Ern, SA (esindaja: abogada I. Miralles Llorca)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Nordesta GmbH

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 28. septembri 2022. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata ja jätta Laboratorios Ern, SA kohtukulud tema enda kanda.

____________