Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 16 marca 2022 r. w sprawie T-315/21, Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL), wniesione w dniu 25 maja 2022 r. przez Laboratorios Ern, SA

(Sprawa C-342/22 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Laboratorios Ern, SA (przedstawiciel: I. Miralles Llorca, abogada)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Nordesta GmbH

Postanowieniem z dnia 28 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył Laboratorios Ern, SA jej własnymi kosztami.

____________