Language of document :

Recurs introdus la 25 mai 2022 de Laboratorios Ern, SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 16 martie 2022 în cauza T-315/21, Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Cauza C-342/22 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Laboratorios Ern, SA (reprezentanți: I. Miralles Llorca, avocată)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Nordesta GmbH

Prin Ordonanța din 28 septembrie 2002, Curtea (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a statuat că nu admite recursul și că Laboratorios Ern, SA suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________