Language of document :

Üldkohtu 25. novembri 2014. aasta otsus – Simba Toys versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Seven Towns (Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubiku kuju)

(kohtuasi T-450/09)1

(Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse ruumiline kaubamärk – Ruudustikstruktuuriga tahkudega kuubik – Absoluutsed keeldumispõhjused – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõike 1 esimene lause – Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult toote kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii) – Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult toote enda loomuomasest kujust – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt i (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt i) – Tegemist ei ole tähisega, mis koosneb ainult kujust, mis annab tootele märkimisväärse väärtuse – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii) – Eristusvõime – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) – Eristusvõime puudumine – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c) – Kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3) – Põhjendamiskohustus – Määruse nr 207/2009 artikli 75 esimene lause)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Saksamaa) (esindaja: advokaat O. Ruhl)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Botis)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Seven Towns Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindajad: M. Edenborough, QC, ja solicitor B. Cookson, hiljem advokaadid K. Szamosi ja M. Borbás

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 1. septembri 2009. aasta otsuse (asi R 1526/2008-2) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Simba Toys GmbH & Co. KG ja Seven Towns Ltd vahel.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Simba Toys GmbH & Co. KG-lt.

____________

____________

1     ELT C 11, 16.1.2010.