Language of document :

Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Simba Toys mot harmoniseringsbyrån – Seven Towns (Formen av en kub vars sidor har en gallerstruktur)

(Mål T-450/09)(1 )

(Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Tredimensionellt gemenskapsvarumärke – Kub med sidor som har en gallerstruktur – Absoluta registreringshinder – Artikel 76.1 första meningen i förordning (EG) nr 207/2009 – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat föreligger inte – Artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009) – Kännetecken som endast består av en form som följer av varans art föreligger inte – Artikel 7.1 e i i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e i i förordning nr 207/2009) – Kännetecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde föreligger inte – Artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009) – Särskiljningsförmåga – Artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009) – Beskrivande karaktär saknas – Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009) – Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning – Artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) – Motiveringsskyldighet – Artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009)

Rättegångsspråk: engeslska

Parter

Sökande: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Tyskland) (ombud: advokaten O. Ruhl)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Seven Towns Ltd (London, Storbritannien) (ombud: inledningsvis M. Edenborough, QC, och B. Cookson, solicitor, därefter advokaterna K. Szamosi och M. Borbás)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 september 2009 (ärende R 1526/2008-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Simba Toys GmbH & Co. KG och Seven Towns Ltd.

Domslut

Talan ogillas.

Simba Toys GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

____________

1     EUT C 11, 16.1.2010.