Language of document :

2009. november 6-án benyújtott kereset - Simba Toys kontra OHIM - Seven Towns (egy kocka alakú játék térbeli ábrázolása)

(T-450/09. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Németország) (képviselő: O. Ruhl jogász)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Seven Towns Ltd (London, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 1526/2008-2. sz. ügyben 2009. szeptember 1-jén hozott határozatát; és

az alperest és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vett másik felet kötelezze a fellebbezési eljárás és a Bíróság előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: egy, a 28. osztályba tartozó árukra vonatkozó kocka alakú játék térbeli ábrázolása

A közösségi védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály elutasította a törlési kérelmet.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b), c) és e) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen állapította meg a felperes által benyújtott kérelemmel kapcsolatos feltétlen kizáró okokat; a 207/2009 tanácsi rendelet 75. cikkének megsértése, mivel a fellebbezési tanács nem indokolta, hogy miért tagadta meg az említett rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti törlési okot; a 207/2009 tanácsi rendelet 76. cikke (1) bekezdésének megsértése, mivel a fellebbezési tanács nem tudta teljes körűen azonosítani a törlés iránti kérelem tárgyát képező védjegy sajátosságait, és nem vette figyelembe e védjegy egyes más sajátosságait.

____________