Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Asian T-68/011 poistaminen rekisteristä

    (Oikeudenkäyntikieli: saksa)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laajennetun toisen jaoston puheenjohtajan 5.11.2001 antamalla määräyksellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä on poistettu asia T-68/01, Huber+Suhner MRS GmbH vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.

____________

1 - EYVL C 212, 28.7.2001.