Language of document :

Mededeling in het PB

 

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 juni 2002 in de gevoegde zaken T-373/00, T-27/01, T-56/01 en T-69/01: Carmine Salvatore Tralli tegen Europese Centrale Bank1

(Ambtenaren ( Personeelsleden van Europese Centrale Bank ( Verlenging van proeftijd ( Ontslag tijdens proeftijd ( Ontvankelijkheid ( Kennelijk verkeerde beoordeling ( Motivering ( Kosten)

    (Procestaal: Duits)

In de gevoegde zaken T-373/00, T-27/01, T-56/01 en T-69/01, Carmine Salvatore Tralli, voormalig personeelslid van de Europese Centrale Bank, wonende te Nidderau (Duitsland), vertegenwoordigd door N. Pflüger, R. Steiner en S. Mittländer, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Europese Centrale Bank (gemachtigden: A. Sáinz de Vicuña Barroso, M. Benisch, V. Saintot en B. Wägenbaur), betreffende beroepen tot nietigverklaring van het besluit van 18 september 2000 tot verlenging van de proeftijd met betrekking tot verzoekers arbeidsovereenkomst, het besluit van 29 november 2000 waarbij verzoeker is ontslagen, de besluiten tot afwijzing van de klachten betreffende bovengenoemde besluiten tot verlenging van de proeftijd en ontslag, alsmede een beroep wegens nalaten strekkende tot vaststelling dat de president van de Europese Centrale Bank ten onrechte niet heeft geantwoord op verzoekers klacht tegen het besluit tot verlenging van de proeftijd, heeft het Gerecht (Derde kamer), samengesteld als volgt: M. Jaeger, president, K. Lenaerts en J. Azizi, rechters; griffier: D. Christensen, administrateur, op 27 juni 2002 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)Voegt de zaken T-373/00, T-27/01, T-56/01 en T-69/01 voor het arrest.

2)Verwerpt het beroep in zaak T-373/00.

3)Verstaat dat in de zaken T-27/01, T-56/01 en T-69/01 niet meer behoeft te worden beslist.

4)Verstaat dat in zaak T-373/00 elk der partijen de eigen kosten zal dragen.

5)Verstaat dat in de zaken T-27/01, T-56/01 en T-69/01 verzoeker zijn eigen kosten en eenderde van de kosten van verweerster zal dragen.

C

____________

1 - PB C 61 van 24.2.01, C 134 van 5.5.01, C 150 van 19.5.01 en C 173 van 16.6.01.