Language of document :

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Ιουνίου 2010 -Imperial Chemical Industries κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-66/01) 1

(Ανταγωνισμός - Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως - Αγορά του νατρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο - Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 82 ΕΚ - Παραγραφή του δικαιώματος της Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμα ή κυρώσεις - Εύλογη προθεσμία - Ουσιώδεις τύποι - Δεδικασμένο - Ύπαρξη δεσπόζουσας θέσεως - Καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσεως - Επίδραση επί του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών - Πρόστιμο - Σοβαρότητα και διάρκεια της παραβάσεως - Ελαφρυντικές περιστάσεις)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Imperial Chemical Industries Ltd, πρώην Imperial Chemical Industries plc (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: αρχικώς D. Vaughan, D. Anderson, QC, S. Lee, barrister, S. Turner, S. Berwick και R. Coles, solicitors, στη συνέχεια D. Vaughan, S. Lee, S. Berwick και S. Ford, barrister)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και P. Oliver, επικουρούμενοι από τους J. Flynn, QC, και C. West, barrister)

Αντικείμενο

Κυρίως, αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως 2003/7/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την κίνηση διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 82 [ΕΚ] (Υπόθεση COMP/33.133 - D: Soda-ash - ICI) (ΕΕ 2003, L 10, σ. 33), και επικουρικώς, αίτηση ακυρώσεως ή μειώσεως του επιβληθέντος στην προσφεύγουσα προστίμου.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)    Ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως 2003/7/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την κίνηση διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 82 [ΕΚ] (Υπόθεση COMP/33.133 - D: Soda-ash - ICI) καθόσον αναγνωρίζει ότι, το έτος 1983, η Imperial Chemical Industries Ltd παρέβη τις διατάξεις του άρθρου 82 ΕΚ.

2)    Καθορίζει το ποσό του κατά το άρθρο 2 της αποφάσεως 2003/7 επιβληθέντος στην Imperial Chemical Industries προστίμου σε 8 εκατομμύρια ευρώ.

3)    Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

4)    Η Imperial Chemical Industries φέρει τα τέσσερα πέμπτα των δικαστικών εξόδων της και τα τέσσερα πέμπτα των εξόδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5)    Η Επιτροπή φέρει το ένα πέμπτο των δικαστικών εξόδων της και το ένα πέμπτο των εξόδων της Imperial Chemical Industries.

____________

1 - EE C 150 της 19.5.2001.