Language of document :

A Törvényszék 2010. június 25-i ítélete - Imperial Chemical Industries kontra Bizottság

(T-66/01. sz. ügy)1

("Verseny - Erőfölénnyel való visszaélés - A nátron Egyesült Királyságbeli piaca - Az EK 82. cikk megsértését megállapító határozat - A Bizottság bírság vagy szankció kiszabására vonatkozó jogkörének elévülése - Ésszerű határidő - Lényeges eljárási szabályok - Jogerő - Erőfölényes helyzet fennállása - Erőfölény jogellenes kihasználása - Tagállamok közötti kereskedelem érintettsége - Bírság -A jogsértés súlya és időtartama - Enyhítő körülmények")

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Imperial Chemical Industries Ltd, korábban Imperial Chemical Industries plc (London, Egyesült Királyság) (képviselők: kezdetben D. Vaughan, D. Anderson QC, S. Lee barrister, S. Turner, S. Berwick és R. Coles solicitors, később D. Vaughan, S. Lee, S. Berwick és S. Ford barrister)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és P. Oliver, meghatalmazottak, segítőik: J. Flynn QC, és C. West barrister)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az [EK] 82. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban 2000. december 13-án hozott 2003/7/EK bizottsági határozat (COMP/33.133 - D: nyersszóda [nátrium-karbonát] - ICI ügy) (HL 2003., L 10., 33. o.) megsemmisítése iránti kérelem és másodlagosan a felperessel szemben kiszabott bírság eltörlése, illetve a bírság összegének csökkentése.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék megsemmisíti az [EK] 82. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban 2000. december 13-án hozott 2003/7/EK bizottsági határozat (COMP/33.133 - D: nyersszóda [nátrium-karbonát] - ICI ügy) 1. cikkét amennyiben az megállapítja, hogy az Imperial Chemical Industries Ltd 1983-ban megsértette az EK 82. cikket.

A Törvényszék az Imperial Chemical Industries társasággal szemben a 2003/7 határozat 2. cikkében kiszabott bírság összegét 8 millió euróban rögzíti.

A Törvényszék a kereset fennmaradó részét elutasítja.

Az Imperial Chemical Industries viseli saját költségei négy ötödét és az Európai Bizottság költségeinek négyötödét.

Az Európai Bizottság viseli saját költségeinek egy ötödét és az Imperial Chemical Industries költségeinek egyötödét.

____________

1 - HL C 150., 2001.05.19