Language of document :

Arrest van het Gerecht van 25 juni 2010 - Imperial Chemical Industries/Commissie

(Zaak T-66/01)1

("Mededinging - Misbruik van machtspositie - Natriumcarbonaatmarkt van Verenigd Koninkrijk - Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 82 EG -Verjaring van bevoegdheid van Commissie om geldboeten of sancties op te leggen - Redelijke termijn - Wezenlijke vormvoorschriften - Kracht van gewijsde - Bestaan van machtspositie - Misbruik van machtspositie - Ongunstige beïnvloeding van handel tussen lidstaten - Geldboete - Zwaarte en duur van inbreuk - Verzachtende omstandigheden")

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Imperial Chemical Industries Ltd, voorheen Imperial Chemical Industries plc (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Vaughan, D. Anderson, QC, S. Lee, barrister, S. Turner, S. Berwick en R. Coles, solicitors, vervolgens D. Vaughan, S. Lee, S. Berwick en S. Ford, barrister)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en P. Oliver, gemachtigden, bijgestaan door J. Flynn, QC, en C. West, barrister)

Voorwerp

Primair, een verzoek tot nietigverklaring van beschikking 2003/7/EG van de Commissie van 13 december 2000 in een procedure op grond van artikel 82 [EG] (COMP/33.133 D: Natriumcarbonaat - ICI) (PB 2003, L 10, blz. 33), en subsidiair, een verzoek tot nietigverklaring of verlaging van de aan verzoekster opgelegde geldboete

Dictum

Artikel 1 van beschikking 2003/7/EG van de Commissie van 13 december 2000 in een procedure op grond van artikel 82 [EG] (COMP/33.133 D: Natriumcarbonaat - ICI) wordt nietig verklaard voor zover daarbij is vastgesteld dat Imperial Chemical Industries Ltd in 1983 inbreuk heeft gemaakt op artikel 81 EG.

Het bedrag van de bij artikel 2 van beschikking 2003/7 aan Imperial Chemical Industries opgelegde geldboete wordt vastgesteld op 8 miljoen EUR.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Imperial Chemical Industries zal vier vijfde van haar eigen kosten en vier vijfde van de kosten van de Europese Commissie dragen.

De Commissie zal een vijfde van haar eigen kosten en een vijfde van de kosten van Imperial Chemical Industries dragen.

____________

1 - PB C 150 van 19.5.2001.