Language of document :

Kanne 10.4.2020 – Chanel v. EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(asia T-196/20)

Kannekirjelmän kieli: ranska

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Chanel SAS (Neuilly-sur-Seine, Ranska) (edustaja: asianajaja J. Passa)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Sanamerkin INCOCO Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1 189 828

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2020 asiassa R 194/2019-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.

Hyvän hallinnon periaatteen rikkominen.

____________