Language of document :

Tužba podnesena 10. travnja 2020. – Chanel protiv EUIPO-a – Inovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(predmet T-196/20)

Jezik na kojem je tužba podnesena: francuski

Stranke

Tužitelj: Chanel (Neuilly-sur-Seine, Francuska) (zastupnik: J. Passa, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija verbalnog žiga INCOCO u kojoj je naznačena Europska unija – međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 189 828

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 16. siječnja 2020. u predmetu R 194/2019-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća;

povreda načela dobre uprave.

____________