Language of document :

2020. április 10-én benyújtott kereset – Chanel kontra EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(T-196/20. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Chanel (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselő: J. Passa ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: az Európai Uniót megjelölő INCOCO nemzetközi szóvédjegy – 1 189 828. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2020. január 16-án hozott határozata (R 194/2019-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a megfelelő ügyintézés elvének megsértése.

____________