Language of document : ECLI:EU:C:2021:520

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

MACIEJ SZPUNAR

prednesené 24. júna 2021(1)

Vec C371/20

Peek & Cloppenburg KG, ktorej právnym zástupcom je Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär BV

proti

Peek & Cloppenburg KG, ktorej právnym zástupcom je Van Graaf Management GmbH

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľov – Nekalé obchodné praktiky – Reklamná akcia – Podpora predaja produktov mediálneho podniku a obchodníka“


1      Jazyk prednesu: francúzština.