Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 28. oktober 2020 – BV mod Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie

(Sag C-570/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BV

Sagsøgt: Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie

Præjudicielle spørgsmål

Er kravet om klarhed og forudsigelighed i forbindelse med de omstændigheder, hvorunder hemmeligholdelse i angivelser af skyldig moms kan give anledning til en kumulation af retsforfølgelse og sanktioner af strafferetlig karakter, opfyldt ved nationale bestemmelser som de [i anmodningen om præjudiciel afgørelse] beskrevne?

Er kravet om, at kumulationen af sådanne sanktioner skal være nødvendig og forholdsmæssig, opfyldt ved nationale bestemmelser som de [i anmodningen om præjudiciel afgørelse] beskrevne?

____________