Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2020. uputio Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) – Casa di Cura Città di Parma SpA/Agenzia delle Entrate

(predmet C-573/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione tributaria provinciale di Parma

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Casa di Cura Città di Parma SpA

Tuženik: Agenzia delle Entrate

Prethodna pitanja

[Postoji li] sukob između nacionalnog zakonodavstva i prava [Unije] te, osobito, između, s jedne strane, članka 19. stavka [5.] i članka 19.a Uredbe predsjednika Republike br. 633/72 (nacionalni propis kojim se uređuje mehanizam tzv. pro-rata odbitka PDV-a) te, s druge strane, članka 17. stavka 2. točke (a) Direktive EZ br. 388 od 17. svibnja 1977.1 ?

[Je li] nejednako postupanje prema talijanskim pružateljima zdravstvenih usluga, koji se smatraju kao „krajnji potrošači” (koji podliježu PDV-u), u odnosu na pružatelje zdravstvenih usluga drugih država članica Europske unije (poput Belgije, Bugarske, Njemačke, Grčke, Francuske i Španjolske) koji se smatraju kao „posrednici” (s pravom na odbitak PDV-a) [u skladu s pravom Unije]?

[Postoji li] nejednako postupanje u pogledu sustava PDV-a između različitih država članica Europske unije, s obzirom na to da, za razliku od Italije gdje su zdravstvene usluge izuzete od PDV-a, u drugim državama članicama Europske Unije (Belgija, Bugarska, Njemačka, Grčka, Francuska i Španjolska) te iste zdravstvene usluge podliježu PDV-u, zbog čega se na iste zdravstvene usluge primjenjuju različite stope PDV-a te slijedom toga i različito pravo na odbitak PDV-a?

[Je li] nejednakost između talijanskih pružatelja zdravstvenih usluga, uključujući Casa di Cura Città di Parma, i pružatelja zdravstvenih usluga drugih država članica Europske unije (Belgija, Bugarska, Njemačka, Grčka, Francuska i Španjolska), s obzirom na to da potonji podliježu plaćanju PDV-a te da, stoga, za razliku od talijanskih pružatelja zdravstvenih usluga, imaju odgovarajuće pravo na odbitak i/ili povrat PDV-a plaćenog na kupnje, [u skladu s pravom Unije]?

____________

1     Šesta direktiva Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje (SL 1977., L 145, str. 1.)