Language of document :

2020 m. gruodžio 30 d. County Court at Birkenhead (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BT / Seguros Catalana Occidente, EB

(Byla C-708/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

County Court at Birkenhead

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BT

Atsakovės: Seguros Catalana Occidente, EB

Prejudiciniai klausimai

a)    Ar pagal Reglamento Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo] 13 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad ieškinio pagrindas, kuriuo žalą patyrusi šalis remiasi reikšdama ieškinį draudėjui (apdraustajam), būtų susijęs su draudimu?

b)    Jeigu atsakymas į a klausimą būtų teigiamas: ar to, kad ieškinys, kurį žalą patyrusi šalis siekia pareikšti draudėjui (apdraustajam), yra grindžiamas tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pareiškiamas toje pačioje byloje kaip tiesioginis ieškinys draudikui, pakanka pagrįsti išvadai, kad žalą patyrusio asmens ieškinys yra susijęs su draudimu, net jei žalą patyrusios šalies ieškinio pagrindas draudėjui (apdraustajam), nebūtų susijęs su draudimu?

c)    Be to, (ir alternatyviai), jeigu atsakymas į a klausimą būtų teigiamas: ar to, kad draudikas ir žalą patyrusi šalis ginčijasi dėl draudimo sutarties sąlygų galiojimo ir veikimo, pakanka pagrįsti išvadai, kad žalą patyrusio asmens ieškinys yra susijęs su draudimu?

d)    Jeigu atsakymas į a klausimą būtų neigiamas: ar pakanka to, kad draudėjo (apdraustojo) įtraukimas reiškiant tiesioginį ieškinį draudikui būtų leidžiamas pagal teisę, taikomą tiesioginiam ieškiniui, kurį galima pareikšti draudikui?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).