Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 22. december 2020 – Fenix International Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Sag C-695/20)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Fenix International Limited

Sagsøgt: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 9a, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 1 af 15. marts 2011, indsat ved artikel 1, stk. 1, litra c), i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013 2 af 7. oktober 2013, ugyldig med den begrundelse, at den overskrider Rådets gennemførelsesbeføjelser eller forpligtelser i henhold til artikel 397 i Rådets direktiv 2006/112/EF 3 af 28. november 2006, fordi den supplerer og/eller ændrer artikel 28, i direktiv 2006/112/EF?

____________

1     Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15.3.2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2011, L 77, s. 1).

2     Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013 af 7.10.2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår leveringsstedet for ydelser (EUT 2013, L 284, s. 1).

3     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).