Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

PRESUDA OPĆEG SUDA (deseto vijeće)

20. listopada 2021.(*)

„Dizajn Zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje spiralnu gumicu za kosu – Otkrivanje ranijih dizajna – Otkrivanje na internetu – Članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002 – Jednakost oružja – Dokazi koji su prvi put podneseni u postupku pred Općim sudom”

U predmetu T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., sa sjedištem u Lódźu (Poljska), koji zastupaju D. Piróg i J. Słupski, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju E. Śliwińska i D. Walicka, u svojstvu agenata,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO‑a, intervenijent pred Općim sudom, jest

InterVion S. A., sa sjedištem u Varšavi (Poljska), koji zastupaju T. Grucelski i T. Gawliczek, odvjetnici,

povodom tužbe protiv odluke trećeg žalbenog vijeća EUIPO‑a od 13. rujna 2019. (predmet R 1573/2018‑3) koja se odnosi na postupak za proglašenje dizajna ništavim između društava Inter‑Vion i JMS Sports,

OPĆI SUD (deseto vijeće),

u sastavu: A. Kornezov, predsjednik, E. Buttigieg (izvjestitelj) i K. Kowalik‑Bańczyk, suci,

tajnik: R. Ūkelytė, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 4. prosinca 2019.,

uzimajući u obzir EUIPO‑ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 31. ožujka 2020.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 23. ožujka 2020.,

uzimajući u obzir pisana pitanja koja je Opći sud postavio strankama i njihove odgovore na ta pitanja podnesene tajništvu Općeg suda 25. i 30. studenoga te 1. prosinca 2020.,

nakon rasprave održane 15. siječnja 2021.,

donosi sljedeću

Presudu

 Okolnosti spora

1        Tužitelj, JMS Sports sp. z o.o., nositelj je dizajna Zajednice za koji je 24. lipnja 2010. podnesena prijava Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i koji je registriran pod brojem 1723677‑0001, na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.) za proizvode definirane kao „ukosnice” iz razreda 28.03 u smislu Lokarnskog sporazuma od 8. listopada 1968. o uspostavi međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn.

2        Osporavani dizajn prikazan je na sljedeći način:

Image not found

3        Intervenijent Inter‑Vion S. A. podnio je 3. siječnja 2017. zahtjev za proglašenje osporavanog dizajna ništavim na temelju članka 25. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 6/2002, u vezi s njezinim člancima 5. i 6. Intervenijent je tvrdio da osporavani dizajn nije nov i da nema individualni karakter, osobito u odnosu na sljedeća dva dizajna:

–        dizajn Fancy Fane, učinjen dostupnim 29. studenoga 2009. na internetskoj stranici „http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11” (u daljnjem tekstu internetska stranica ili blog „faneaccessories.blogspot”), prikazan na sljedeći način: