Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 6. marts 2013 – Scheefer mod Parlamentet

(Sag F-41/12) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – opsigelse af en kontrakt som midlertidigt ansat på ubestemt tid – lovlig grund)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxembourg), (ved advokaterne R. Adam og P. Ketter)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved V. Montebello-Demogeot og M. Ecker, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Parlamentets afgørelse om at opsige sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat på ubestemt tid og påstand om erstatning.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Séverine Scheefer bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Parlamentet afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C ## af ##.