Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 6 maart 2013 – Scheefer / Parlement

(Zaak F-41/12)1

„Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Beëindiging van overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd – Gegronde reden”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: R. Adam en P. Ketter, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: V. Montebello-Demogeot en M. Ecker, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Parlement om verzoeksters overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd te beëindigen en verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Scheefer draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

____________

____________

1 PB C 138 van 12/05/2012, blz. 38.