Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 6 martie 2013 –Scheefer/Parlamentul European

(Cauza F-41/12)1

(Funcție publică – Agent temporar – Rezilierea unui contract de agent temporar pe durată nedeterminată – Motiv legitim)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: R. Adam și P. Ketter, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: V. Montebello-Demogeot și M. Ecker, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Parlamentului European de reziliere a contractului de agent temporar pe durată nedeterminată al reclamantei și o cerere în despăgubireDispozitivulRespinge acțiunea.Doamna Scheefer suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Parlamentul European.