Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 19 iunie 2013 – CF/AESA

(Cauza F-40/12)1

[Funcţie publică – Fost agent temporar – Contract pe durată determinată – Concediere pe timpul unui concediu de boală – Articolul 16 din RAA – Articolul 48 litera (b) din RAA – Hărţuire morală]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: CF (Bierges, Belgia) (reprezentant: A. Schwend, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (reprezentanţi: F. Manuhutu, agent, asistat de D. Waelbroeck şi de A. Duron, avocaţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de concediere a reclamantului şi cerere de reparare a prejudiciului pe care susţine că l-a suferit în urma acestei concedieri și a pretinsei hărțuiri

Dispozitivul

Anulează decizia din 24 mai 2011 prin care autoritatea împuternicită să încheie contractele de muncă a Agenției Europene de Siguranță a Aviației a reziliat contractul de agent temporar al CF.

Obligă Agenția Europeană de Siguranță a Aviației să plătească lui CF suma de 88 189,76 euro pentru repararea prejudiciului său material.

Respinge în rest acţiunea.

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației suportă propriile cheltuieli de judecată şi trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de CF.

CF suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 184, 23.6.2012, p. 24