Language of document :

Žaloba podaná dne 26. března 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-42/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníce řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení návrhu na převod nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise, vyhotoveného na základě výpočtu zohledňujícího nová OPU, jež vstoupila v platnost poté, co žalobkyně předložila žádost o převod.

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí, jímž byla zamítnuta stížnost ze dne 14. prosince 2011, kterou žalobkyně usilovala o použití OPU a pojistně-matematické míry platných v okamžiku podání své žádosti o převod nároků na důchod;

zrušil v potřebném rozsahu návrh PMO ze dne 1. srpna 2011, v němž byly použity pojistně-matematické hodnoty vyplývající z nových OPU;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.