Language of document :

Žaloba podaná 26. marca 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-42/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie návrhu na prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom do služieb Komisie na základe výpočtu zohľadňujúceho nové všeobecné vykonávacie ustanovenia (VVU), ktoré nadobudli účinnosť po podaní žiadostí žalobkyne o prevod

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti žalobkyne zo 14 decembra 2011, ktorou sa domáhala uplatnenia VVU a prírastkových mier účinných v čase podania jej žiadosti o prevod jej práv na dôchodok,

v prípade potreby zrušiť návrh Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) z 1. augusta 2011 uplatňujúci poistno-matematické hodnoty určené novými VVU,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.