Language of document :

Kanne 2.4.2012 – ZZ ja ZZ v. komissio

(Asia F-44/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisten ehdotusten kumoaminen, jotka koskevat ennen komission palvelukseen astumista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtoa sellaisen laskelman perusteella, jossa otetaan huomioon uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka ovat tulleet voimaan kantajien haettua eläkeoikeuksien siirtoa

Vaatimukset

on kumottava päätökset, joilla hylätään kantajien oikaisuvaatimukset niiden yleisten täytäntöönpanosäännösten ja vakuutusmatemaattisten arvojen soveltamiseksi, jotka olivat voimassa kantajien hakiessa eläkeoikeuksiensa siirtoa

tarvittaessa on kumottava päätökset, joilla lasketaan heidän ennen komission palvelukseen astumistaan saavuttamiensa eläkeoikeuksien hyvitys

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.