Language of document :

Beroep ingesteld op 2 april 2012 – ZZ en ZZ/ Commissie

(Zaak F-44/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de voorstellen voor overdracht van de vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van de berekening die rekening houdt met de nieuwe AUB die na de door de verzoekende partijen ingediende verzoeken om overdracht in werking zijn getreden

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van de klachten van de verzoekende partijen strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële tarieven die op het moment van hun verzoeken om overdracht van pensioenrechten van toepassing waren;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten houdende berekening van de extra pensioenrechten die zij vóór hun indiensttreding bij de Commissie hebben verworven;

verwijzing van de Commissie in de kosten.