Language of document :

Sag anlagt den 21. marts 2012 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-41/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne R. Adam og P. Ketter)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Parlamentets afgørelse om at opsige sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat på ubestemt tid og påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Parlamentets afgørelse af 20. juni 2011 om at opsige sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat på ubestemt tid.

Om fornødent annullation af Europa-Parlamentets udtrykkelige afgørelse om afslag på klagen.

Det fastslås, at sagsøgeren forflyttes inden for Europa-Parlamentet.

Subsidiært, og hvis Retten mod forventning skulle nå frem til, at der ikke er grundlag for at genansætte sagsøgeren, henholdsvis at en sådan genansættelse ikke vil være i sagsøgerens eller i Europa-Parlamentets interesse, tilpligtes Europa-Parlamentet at betale en erstatning for økonomisk skade på 36 måneders løn, eller på et andet beløb, som fastsættes efter ret og billighed, samt en erstatning for ikke-økonomisk skade på 15 000 EUR.

Under alle omstændigheder tilpligtes Parlamentet til at betale et beløb på 15 000 EUR i erstatning for ikke-økonomisk skade.

Sagsøgeren forbeholder sig alle øvrige rettigheder, retsmidler, anbringender og søgsmålsmuligheder, herunder muligheden for at nedlægge påstand om yderligere erstatning for den skade, der er lidt som følge af Parlamentets ansvarspådragende adfærd, og at fremlægge andre beviser eller indkalde relevante vidner.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de af sagsøgeren afholdte advokatomkostninger.