Language of document :

30. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus EIGE

(kohtuasi F-43/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid T. Bontinck, S. Woog)

Kostja: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EIGE otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus juhtimishüvitise saamiseks ajavahemiku eest 1. juunist 30. septembrini 2011.

Hageja nõuded

tühistada EIGE direktori 12. jaanuari 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus juhtimishüvitise saamiseks ajavahemiku eest 1. juunist 30. septembrini 2011; seda otsust kinnitati pärast hageja kaebust EIGE personaliosakonna esindaja 27. veebruari 2012. aasta otsusega;

kohustada maksma juhtimishüvitist ajavahemiku eest 1. juunist 30. septembrini 2011; määrata, et sellele summale lisandub Euroopa Keskpanga kehtestatud intressimäärade alusel viivis alates 30. septembrist 2011;

mõista kohtukulud välja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudilt.